MindSpirit kernactiviteiten

  • Training
  • Coaching
  • Internal branding
  • Leiderschapsontwikkeling
  • Samenwerking
  • Communicatie

Verbinding en bewustzijn zijn de kernwoorden. Wij gaan uit van “inclusie", het omarmen van de verschillen. Vanuit dat rijke potentieel in mens en organisatie helpen wij u uw doelstellingen te realiseren. Door te werken aan verbinding op persoonlijk en op organisatie niveau ontstaat er eenheid en vooruitgang. Wij versterken uw organisatie op het gebied van leiderschap, samenwerking, bewustzijn, vertrouwen en kennis. Wat u terug ziet in een verbetering van uw bedrijfsrendement, performance en werkplezier.

Onze dienstverlening bestaat uit training, coaching en advies. Wij combineren de kennis van Oost en West. Ons gedachtegoed is gebaseerd op enerzijds de Westerse theorieën over leiderschap, management, communicatie en veranderen en anderzijds geïnspireerd door Oosterse filosofieën en zienswijzen.

Wie is MindSpirit en wat kan MindSpirit voor u betekenen?

MindSpirit is een professioneel en zelfstandig adviesbureau gespecialiseerd in het begeleiden van verandertrajecten, leiderschapsontwikkeling en communicatie. De werkwijze van MindSpirit wordt gekenmerkt door een persoonlijke en resultaatgerichte aanpak.

MindSpirit levert altijd maatwerk, want geen enkel mens, geen enkel bedrijf of organisatie is gelijk. Samenwerking is het woord waar het om gaat indien u met MindSpirit besluit om aan uw doelen te werken. Samen bepalen wij de inhoud van het te volgen traject. Dit betekent duidelijke doelstellingen, afspraken en evaluaties. Onze missie is “samen leven”, “samen werken”, “samen zijn”. Wij brengen mens en organisatie in beweging, vanuit stilstand verandert er niets.

 MindSpirit werkt uitsluitend met hoog opgeleide professionals met levenservaring die hun sporen al verdiend hebben en staan voor wie ze zijn.